Je bent zwanger! Marian Karssen Verloskunde & Echoscopie helpt je.

Tijdens de zwangerschap is een goede leefstijl zeer belangrijk voor jouw gezondheid en die van jouw kindje. Je wordt daarom aangeraden gevarieerd te eten en voldoende te bewegen. Het is absoluut niet verstandig om tijdens de zwangerschap genotsmiddelen te gebruiken, zoals drugs, alcohol of sigaretten. Nadat je je hebt ingeschreven bij Marian Karssen Verloskunde & Echoscopie, ontvang je de folder ‘Zwanger’. In deze folder kun je meer informatie vinden over een gezonde zwangerschap.

Controle tijdens de zwangerschap

Het wordt door Marian Karssen Verloskunde & Echoscopie aangeraden om ongeveer 8 weken na de eerste dag van je laatste menstruatie een eerste controle uit te laten voeren. Over een spanne van 2 á 3 afspraken krijgt je meer informatie omtrent de te komen onderzoeken tijdens de vroege zwangerschap, terwijl de verloskundige ook de uitrekendatum kan vaststellen en jou enkele vragen over jouw (medische) voorgeschiedenis zal stellen. 

Na deze periode mag je regelmatig bij Marian langskomen ter controle van de zwangerschap. Daarbij wordt onder andere je bloeddruk gemeten, je gewicht vastgesteld en de groei van je buik gemeten, terwijl in latere fases ook de groei van je kindje gevolgd zal worden. Naast deze controles worden ook al jouw wensen en alle afspraken genoteerd in uw persoonlijke en per app toegankelijke dossier genoteerd. Naar mate de zwangerschap vordert, zullen de intervallen tussen de controles steeds korter worden, al kan je natuurlijk altijd gezien worden wanneer je dat wenst. Je kan de cliëntenveiligheidskaart raadplegen om uit te vinden wanneer je zeker contact op moet nemen met je verloskundige.

Onderzoek tijdens de zwangerschap

Één van de eerste vragen die Marian zal stellen tijdens de eerste controle is of je informatie wenst over prenatale testen vroeg in de zwangerschap en over de echo tussen 18 en 22 weken. Zodra je je hebt aangemeld bij Marian Karssen Verloskunde & Echoscopie zal Marian jouw een link toesturen waar je meer informatie kan vinden. 

Tijdens het tweede gesprek is er alle ruimte om te bedenken of jullie gebruik wilt maken van de aangeboden testen. Onduidelijkheden hierover kan Marian tijdens dit gesprek verhelderen.

Qua onderzoeken tijdens de zwangerschap zijn er de standaard sessies en daarnaast de onderzoeken die geadviseerd worden op basis van jouw persoonlijke situatie. Bij Marian Karssen Verloskunde & Echoscopie wordt je vanzelfsprekend goed geïnformeerd over alle onderzoeken en je toestemming is altijd vereist, want je kan ook een onderzoek weigeren.

Marian Karssen Verloskunde & Echoscopie voert zelf de echoscopie uit! 

Bij Marian Karssen Verloskunde & Echoscopie is men heel trots op het mobiele echoapparaat dat mee kan worden genomen naar alle locaties. Op deze manier kan er overal ter plekke zorg van kwaliteit worden geleverd. De basis-echoscopist zal de termijn vaststellen en kan, op indicatie, echo-onderzoek uitvoeren tijdens het vervolg van de zwangerschap. Deze vervolgecho's zijn op basis van medische indicatie. Een hoger gekwalificeerde echoscopist zal na 20 weken nog een echo uitvoeren.

Tijdens iedere afspraak zal Marian samen met jou de baby bekijken en alle opnames worden opgeslagen op een USB-stick die je van haar krijgt. Deze manier van echo's maken kan je zien als “even om het hoekje kijken” en er hoeven dan ook niet dezelfde medische eisen aan te worden gesteld als bij een echo op basis van medische indicatie.